Algemeen
– Het parkeren van uw vervoersmiddel is kosteloos.
– In de beautysalon wordt alleen gewerkt op afspraak. Daarom het vriendelijke verzoek om handelingen rondom een cadeaubon, product, huidanalyse, behandeling of algemene informatie een afspraak te maken om teleurstellingen te voorkomen en de klant in behandeling de volledige aandacht te kunnen geven.
– De mobiele telefoon dient tijdens de behandeling uitgeschakeld te zijn.
– Prijzen zijn inclusief btw.
– Prijswijzigingen m.b.t. behandelingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum vermeldt op zowel de website als in de beautysalon.
– De salon is 100% rookvrij.
– Hygiëne staat hoog in het vaandel. Daarom zijn huisdieren niet toegestaan in de beautysalon. Mits het gaat om een hulphond, dit dient bij het maken van de afspraak aangegeven te worden.
– Kinderen zijn welkom in overleg. Kinderen jonger dan 14 jaar worden alleen behandeld onder begeleiding van een ouder of verzorger.
– De salon behoudt het recht om klanten te weigeren waarvan de persoonlijke hygiëne te wensen overlaat.
– De lichaamsbehandelingen zijn strikt van niet-erotische aard. Op eventuele directe of indirecte  seksuele getinte verzoeken wordt niet ingegaan en wordt u de toegang tot de salon ontzegt.

Er mag niet behandeld worden bij:

  • Koortslip
  • Besmettelijke huidziekten

Afspraken
Alle behandelingen vinden op afspraak plaats.

Inspanning schoonheidsspecialist
De behandelingen worden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd en op grond van de laatste ontwikkelingen binnen de wetenschap.

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Het maken van een afspraak
– Tijdens de behandeling zal er geen telefoon beantwoord worden, omdat de volledige aandacht gaat naar de klant in de behandelstoel. Daarom het verzoek om voor het maken van een afspraak het contactformulier in te vullen, een boodschap in te spreken op de voicemail of een WhatsApp bericht te versturen. Er zal z.s.m. gereageerd worden voor het maken van een afspraak.
– Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de huisregels.
– De afspraak is alleen geldig indien u een bevestiging heeft gekregen (m.u.v. mondeling en/of telefonisch gemaakte afspraak).

 Wees op tijd
– Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt mijn planning voorspoedig en kan iedereen gebruik maken van de tijd die daarvoor gereserveerd is.

Te laat komen
– De gereserveerde tijd wordt speciaal voor u vrij gehouden. Mocht u te laat op uw afspraak zijn, dan gaat deze tijd helaas van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel berekend. In het geval u te laat bent is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of de behandeling nog wel door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd moet worden, zijn de kosten voor een volledige behandeling voor uw rekening.

Verhindering of annulering
– U kunt uw afspraak binnen 48 uur voor de behandeling kosteloos verschuiven of annuleren zodat de gereserveerde tijd kan worden ingeboekt door een andere klant.
– Wanneer u binnen 24 uur voor de behandeling afzegt zal er 50 % van de behandelkosten in rekening worden gebracht.
– Afspraken die geannuleerd worden waarvan de afspraak plaats vindt op maandag, dient de zaterdag ervoor uiterlijk voor 15.00 uur gemeld te zijn bij de behandelende schoonheidsspecialiste.
– Voor het annuleren van uw afspraak kunt u het contactformulier op de website invullen, de voicemail inspreken of een WhatsApp bericht versturen.
– Bij het niet nakomen van uw afspraak zal het volledige bedrag van uw behandeling in rekening worden gebracht.

Klachten of ontevreden?
Wij doen er alles aan om u een goede kwaliteit, diensten en producten aan te bieden, maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval stellen wij het zeer op prijs dat u contact op neemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Beschadiging en/of diefstal
– De salon heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen. Indien de klant meubilair, apparatuur of producten heeft beschadigt.
– De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
– De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de beautysalon.
– De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

Privacy
– De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in de beautysalon en worden niet verstrekt aan derden.
– De klant voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
– De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.